Výbor TJ

Zajištění bezproblémového chodu TJ po všech stránkách má na starosti výbor zvolený valnou hromadou v lednu roku 2011 v tomto složení a funkcích:

Předseda TJ:       Ing. Stanislav Drozd

Hospodář TJ:       Hubert Jelínek

Sekretář:            Milan Jelínek

Členové:             Zdeněk Bárta

                          Ing. Vladimír Bezděk

                          Radek Kalášek

                          Bc. Pavel Novotný

                          Ing. Jaromír Steiner

                          Josef Trávníček